Házirend

Mindenkit sok szeretettel fogadunk iskolánkban- legyen tag, egyszeri, vagy akár rendszeres látogató. Ahhoz azonban, hogy mindenki megelégedésére működhessünk, közösen megalkotott szabályainkat mindannyiunknak be kell tartania. Összeállítottunk hát egy kis útmutatót, ami segíthet eligazodni.

A felelősség

Az LMI+ ugyan rendelkezik felelősségbiztosítással, ami anyagi károkra és személyi sérülésekre is kiterjed, de biztosításunkat is csak akkor tudjuk igénybe venni, ha elfogadott házirendünket betartjuk. A házirend megsértéséből fakadó károkért felelősséget nem vállalunk, azok szándékos károkozásnak minősülnek. Minden ilyenért az egyének maguk, illetve gyerekek esetében a szülők a felelősek, anyagi és erkölcsi szempontból egyaránt. Az iskola tanárai felügyelnek a gyermekekre a foglalkozások ideje alatt, de nem veszik át a szülő felelősségét, még arra az időre sem, amíg a gyermek órán van ezért (lásd lejjebb a tanórákra vonatkozó szabályokat), ha valakinek el kell mennie valahova az iskola időtartama alatt, mindenképpen kérjen meg valakit, hogy vegye át a gyermeke felügyeletét és ezt az erre a célra rendszeresített nyomtatványra jegyezze fel. 

Az épület

Az iskola általunk használt bejárata, az épület oldalában, az udvar felől van. (A főbejáratnál lévő előteret a felnőtt csoportok tantermeként használjuk, ezért azt az ajtót zárva tartjuk.) Az udvari kiskaput sajnos eltávolították, így a kisgyerekek is könnyedén ki tudnak jutni a parkolóba vagy akár onnan az utcára is. Kérjük a szülőket, figyeljenek gyermekükre, hogy ne kerüljenek ki az udvarról! A kisebb gyerekeknek a folyosón teszünk ki szőnyeget és játékokat – kérjük a szülőket, mielőtt hazamennek, rakodják össze a játékokat a táskákba és dobozokba, ahonnan elővették. Továbbá kérünk mindenkit, hogy maga és gyermeke szemetét, hazaindulás előtt helyezze a szemeteskukába. 

Parkolás

Az épület udvara alkalmas autóval történő parkolásra. Parkolás érkezési sorrendben történik, senkinek nincs biztos helye. A szűkös lehetőségek miatt, hogy minél többen tudják használni a parkolót, kérünk mindenkit, hogy a lehető leghelytakarékosabb módon parkoljon, és húzódjon a parkoló belsejébe, amennyire lehetséges. Kérünk mindenkit, hogy szükség esetén helyezzen ki egy papírt az autója szélvédőjére névvel és telefonszámmal ellátva, hogy ha valakinek útban van az jármű, el tudja érni a tulajdonost. 

Érkezési lista

Tűzvédelmi előírások miatt kérjük, amikor megérkeznek, az ajtónál levő jelenléti listára iratkozzanak fel, felsorolva külön-külön minden személyt a teljes nevével és az érkezése idejét. Távozáskor legyenek szívesek kiiratkozni erről a listáról.

Tűzriadó

Terminusonként egyszer tűzriadó próbát kell tartanunk, ez nem vesz el 10-15 percnél több időt tőlünk, viszont egy valódi tűz esetén jó eséllyel mindenki tudni fogja a dolgát. (Igyekszünk nem esős, sötét délutánokra szervezni a próbákat.) Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

Elsősegélynyújtás

Iskolánk két vizsgázott elsősegélynyújtó személlyel és egy jól felszerelt elsősegély csomaggal rendelkezik. Kisebb balesetek esetén a büfénél található elsősegélynyújtó pontot kell felkeresni, ott aztán gyorsan előkerítik az elsősegélynyújtókat és eszközeiket. Komolyabb problémák esetén, elsősegély után, a legközelebbi Baleseti és Sürgősségi ellátás a Whittington Hospital A&E, (Magdala Avenue, London, N19 5NF) címen érhető el. Ilyen esetekben érdemes lehet felhívni a 111-es telefonszámot is. Vészhelyzet esetén a 999-es szám hívandó!

Az udvar használata

Amikor jó az idő, az udvaron játszhatnak a gyerekek. Mivel a helyszín hét közben idős embereket szolgál ki, sajnos az udvaron nincsenek igazi játszótéri eszközök, de azért van néhány saját játékunk. Labdával csak a hátsó udvaron lehet játszani, szülői felügyelettel. (Bőrfocival még ott sem.) Ennek magyarázata, a vékony üvegablakokban keresendő, amit már többször is sikerült betörni, javításunk pedig nem kevés pénzünkbe került. (Ugyanilyen előzmények nyomán jutottunk arra, hogy az épületen belül, kizárólag a nagyteremben és ott is csakis puha szivacslabdával, engedélyezzük a labdajátékokat.) A szomszédba átkerülő labdáért nem szabad átmászni, hanem be kell csöngetni érte. Az udvar falaira senki nem mászhat fel! Mivel a korábbi hasonló incidensek miatt a bérleti jogunkat veszélyeztetné egy ilyen eset, fenntartjuk a jogot, hogy akár tanár, akár bármelyik szemtanú szülő rászólhasson a szabályszegőre. Ennek nem csak biztonsági, de személyiségi jogi okai is vannak. A szomszéd épület lakói már többször panaszt tettek, a részben az ő kerítésükként is szolgáló falon mászkáló gyermekeink miatt. Bérlőként minden módon törekednünk kell a jó viszony fenntartására, mindenki megértését köszönjük! Az udvar használatakor kérjük vegyék figyelembe, hogy lakóövezetben vagyunk, figyelmeztessék gyermekeiket is, hogy ne zavarják az ott lakók hétvégéjét fölösleges hangoskodással. Az udvaron játszó gyerekekre kérjük a szülőik felügyeljenek! 

Tanórák / foglalkozások

A tanítási órákat igyekszünk pontos időben kezdeni és befejezni. Az órák kezdetét és végét csengővel jelezzük is. Nyomatékosan kérünk mindenkit, ne késsenek! A tanárok dolgát nagyban nehezíti, az óra menetét és a többi tanulót is zavarja a késők érkezése. A szülő feladata figyelemmel kísérni, hogy gyermeke a foglalkozásokon tartózkodik-e, és ha azokról idő előtt távozik, akkor felügyeletéről gondoskodnia szükséges. Az órákon nem megengedett az evés-ivás, még a büfében frissen vásárolt palacsinta elfogyasztása sem! A foglalkozások látogatása nem kötelező, de tanórák alatt sem az udvaron, sem a folyosón nem hangoskodhat senki! Ha egy tanulót magatartási problémák miatt kiküldenek az foglalkozásról, neki azonnal a szüleit/felnőtt kísérőit, vagy a felügyeletével megbízott személyt kell megkeresnie és annak kíséretében visszamenni a tanárához, hogy az meggyőződhessen arról, hogy egy felnőtt átvette a gyermekre való felügyeletet.

Képmáshasználati jog

A tanítási napjainkon és a rendezvényeinken fényképek és videófelvételek készülnek, amiket az iskola bemutatására, népszerűsítésére és munkánk dokumentálására használunk. Amennyiben a szülő nem szeretné, hogy gyermeke felismerhető arcképe szerepeljen egy ilyen felvételen, ezt kérjük jelezze a tagsági jelentkezési lapon, illetve az ennek jelzésére szolgáló matricát vegye fel a nap kezdetekor a büfénél, és azt gyermeke ruháján, jól látható módon helyezze el! Amennyiben azt sem szeretné, hogy a csak belső használatú Facebook oldalunkon szerepeljen a gyermeke arca, kérjük, hogy két matricát helyezzen rá.

Önkéntesek

A Londoni Magyar Iskola karitatív, nonprofit szervezetként működik a magyar kultúra és nyelv terjesztéséért. Noha tanáraink kapnak egy szerény díjazást, a szervezési feladatokat és a tanításon kívüli összes tevékenységet önkéntesek, tagjaink, Önök, mi végezzük. Ezek a tevékenységek a játékok és tanítási eszközök kipakolása, a tantermek berendezése, palacsinta készítés (sütés, töltés, árulás), a gyerekeknek szünetben adott gyümölcsök elkészítése, mosogatás, nap végi elpakolás, szervezési munkák és a vezetőségi feladatok ellátása. Amennyiben szeretne segíteni kérjük jelezze bármelyik vezetőségi tagnál!

Büfé

Az iskolában nagyon népszerű a friss, helyben sült palacsinta, amit önkénteseink készítenek. A palacsintát vásárolni kívánók számára rendszeresítettünk egy könyvet, amibe már megérkezéskor fel kell írni a megrendeléseket. A palacsintákat a feliratkozás sorrendjében készítjük el és adjuk ki. Fejenként legfeljebb 3 palacsinta rendelhető. Kérünk mindenkit, hogy félévente legalább egyszer segítsen a palacsinta készítésben is. 

Tagdíj

A tagdíj minden félév első tanítási napján esedékes (szeptemberben és februárban). Minden tagunkat kérjük, hogy időben fizessen, az iskola sem késhet a bérleti díjak fizetésével. A félév harmadik alkalmától már nem áll módunkban beengedni a foglalkozásokra a tagdíjhátralékban lévő családok gyermekeit. Ugyanakkor, ha fizetési nehézségei vannak, bizalommal keresse bármelyik vezetőségi tagunkat, nagyon szívesen segítünk!                              

Fizetés személyesen a pénztárosnál, vagy átutalással az LMI plusz bankszámlájára lehetséges: 

Hungarian Children and Parents Group Sort Code: 40-52-40; Account Number: 00018066

Megjegyzés rovatban a fizető családi és keresztnevét is legyenek szívesek feltüntetni! 

A 2022-23 -as tanév II. félévétől (2023. február 25-től érvényes tagdíjaink

1 gyerek

(3 év alatti)

1 gyerek

(3 ev feletti)

2 gyerek 3 vagy több gyerek
Félévente előre fizetve £ 80 £ 100 £ 150 £ 175
Alkalmanként fizetve £ 15 

6 kifizetett alkalom, után az aktuális félév többi része ingyenes (£90/félév)

£ 20 

6 kifizetett alkalom, után az aktuális félév többi része ingyenes (£120/félév)

£ 28 

6 kifizetett alkalom, után az aktuális félév többi része ingyenes (£168/félév)

£ 34 

6 kifizetett alkalom, után az aktuális félév többi része ingyenes (£204/félév)

Gift Aid 

Mint karitatív szervezet, a brit törvények szerint, a tagok által fizetett személyi jövedelemadó, adományaik mértéke után járó részét, visszaigényelhetjük. Ennek feltételei, hogy az illető tag Nagy Britanniában fizessen adót, a tagdíj 50% át adományként adja és erre vonatkozóan nyilatkozzon, az un. Gift Aid nyilatkozat kitöltésével. Ezt a nyilatkozatot a csatlakozáskor, vagy bármikor utána meg lehet tenni, egy nyomtatványunk kitöltésével.

Az LMI+ támogatása internetes vásárlásokkal extra költség nélkül

 

  1. www.thegivingmachine.co.uk
  1. Válassza a „Join as a giver”opciót, vagy jelentkezzen be. Csatlakozni akár FB accounttal is lehetséges!
  1. Keresse és válassza ki a “Hungarian Children and Parents Group” -ot, vagy az 57987 számot, ami szintén hozzánk vezet!
  1. A felső menüsorból válassza ki az “Apps” menüt!
  1. Telepítse a középen látható applikációt! Ez a későbbiekben emlékezteti, ha olyan online oldalon készül vásárolni, ahol a vásárlás után az iskola támogatást kaphat.