Lovagkori történelmi tábor

Szabad helyek: 0/65

Képzeljenek el egy ódon várkastélyt! Az udvarán a hatalmas hajítógép tövében lovagjelöltek gyakorlatoznak színes kaftánokban a marcona, láncinges száznagy felügyelete alatt. Lándzsahasználatot és bajvívást tanulnak; fakardcsörgéstől, nyögéstől és nevetéstől messze hangos a környék.

Benn a fényűző termekben királylányokat nevelnek. Vidáman csacsogva szőnek és hímeznek, tánclépéseket gyakorolnak, ruhakölteményeket próbálgatnak és példaképeik, Szent Margit és Szent Erzsébet tetteit dicsőítik.

A hűvös pincében a tonzúrás, öreg apát vezetése alatt fehér csuhás Pálos novíciusok körmölnek szorgosan lúdtollaikkal. A szomszéd helyiségben méhviaszgyertyát öntenek, hogy a fenti királylányoknak este se kelljen abbahagyni a táncot.

Másnap, a messze földön híres lovagi torna napján, faragott kopjás, díszes vitézek küzdenek egymással a várúrnő kegyeiért.

Az apát áldást oszt a frissen lovaggá ütött daliáknak, és közösen, latinul köszöntik Máriát, a magyarok égi királynőjét, hiszen Úti Boldogasszony napja vagyon.

Majd amikor a nádorispán összeszólítja a várnépet, kezdetét veszi a vármegyék küldötteinek tiszteletére adott lakoma. 

A finom étkek után az első bálozók tánca nyitja a hajnalig tartó bált és mulatságot.

Messzire kell ehhez utazzunk a mútba, a Kárpát-medence valamelyik Árpád kori várába? 

Aligha, ez kérem a jövő! Mégpedig a nagyon is közeli. 

Ilyen jeleneteknek lehet tanúja bárki, aki 2022. június 2. és 5. napja között ellátogat a nyugat-angliai, több mint 800 éves múlttal bíró St. Braviels kastélyba. (Szellemjárás garantálva.)

Itt tartja ugyanis XI. Történelmi, családi táborát a Londoni Magyar Iskola Plusz.

Tavaly sokak kérésére elölről kezdtük történelmi tábor sorozatunkat, hogy mennél többen tudjanak bekapcsolódni, és gubanc nélkül felvenni történelmünk hosszú fonalát. Nimródtól egészen Szent Istvánig kalandoztunk ősi évezredeinkben. Saját készítésű nyilainkat lóhátról repítettük a hargitai fenyvesekben, szekerekkel népvándoroltunk a Kárpátok bércein.

Döntésünket, amellyel a székelyföldi rendezés mellett tettük le a garast, annak ellenére sem bánjuk, hogy így végül a nagy távolság áthidalásának arányos költségei miatt, kezdeti jelentkezőink fele nem tudott eljönni. 10. táborunk fantasztikus sikeréhez nagyban hozzájárult helyszínválasztásunk.

Idei táborunkhoz hosszú kutatómunka és tárgyalások végén ismét sikerült olyan helyszínt találnunk, ahol a lehető legélményszerűbbé és valóságosabbá válik időutazásunk őseink birodalmába.

Az Aglia és Wales határán, zöld dombok között megbúvó 800 éves, szellemjárta(!) St Braviels Castle helyenként 2 méter vastag falaival, egykori tömlöcében máig olvasható többszáz éves falba vésett feliratokkal, díszes termeivel és nagy, íjászpályával is ellátott, várfallal körbevett udvarával önmagában is remek helyszín lenne. Mindemellett ezen a helyen egy ifjúsági szállás is üzemel, modern és kényelmes ágyakkal, fürdőhelyiségekkel, működő konyhával és étkezővel, tökéletes körülményeket teremtve táborunk megrendezésére. Ráadásul a 2500 km-t 200-ra zsugorítottuk esélyt adva a nagy távolságtól óckodóknak is.

A Világ és szereplői

Mint minden táborunkban, most is 3 csapatba osztjuk résztvevőinket, gondosan mérlegelve létszám és életkor szerint egy, az asztrofizikusunk által kidolgozott súlyozott módszerrel.

Idén a szent királyok világában időzve, a Szent István alapította vármegyék közül választhatnak maguknak tetszőt csapataink. Ezeknek élén állnak majd az ispánok, akik várjobbágyaikat irányítva, a nádorispánnak tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

Az oldalán igazi kovácsolt magyar szablyát viselő, lánciges, sisakos nádorispán mellett a minden etikettet szigorúan betartató várúrnő és a fehér csuhás öreg Pálos apát alkotja majd a tábor vezetőségét.

Táborunk lakói csak katonai szolgálati kötelezettséggel tartozó szabad várjob- bágyok, fegyverhordozók, udvarhölgyek és novíciusok. Hogy szolgálatukra alkalmassá váljanak, megpróbáltatások hosszú sorát kell kiállják. Sőt, a megpróbáltatásokig vezető út lesz a legnehezebb!

A lovaggá, királynővé, szerzetessé válásnak nem csak fizikai, de szellemi követelményei is vannak ugyanis. Mindenkinek át kell esni egy elméleti képzésen. A fegyverhordozók megtanulják a lovagi erényeket, fegyvereket, harcmodort, hallhatnak elfeledett győztes csatákról és keresztes hadjáratokról. A királylány képző körben megismerik a magyar királylányokat a nagyvilágban, korabeli divatfurcsaságokról és illemszabályokról tanulhatnak. Novíciusaink a tudós emberré válás útján járva találkoznak Attila király nemzetségének királyaival, főbb történelmi eseményekkel, a Szent Korona képeivel, de persze a kolostori életről, a három csomó jelképezte fogadalmakról is hallanak majd.

Forgószínpadszerű rendszerünkben az egymással párhuzamosan folyó tevékenységeken más sorrendben, de mindenki részt tud venni. A legvérmesebb genderelmélethívő aktivisták sem találhatnának kifogást abban, ahogy leányaink lovagi erényekről és katonai stratégiáról, vagy a szent szegénységi fogadalomról tanulnak, mialatt a fiúk az udvari divatról, szent királylányaink tetteiről, vagy a társasági illemszabályokról szereznek ismereteket. Hogy aztán még fel is próbálhatják a különböző ruhaköltemények egyikét másikát, királyi palota ide vagy oda, koronavírus helyett, a nevetéstől pukkadás lesz a leggyakoribb egészségügyi problémánk!

Programunk

Az elméleti képzésen átesett táborlakók, továbbra is korosztályonkénti csoportokban (a vármegyék keverésével), forgószínpadszerűen (minenhol mindenkire sor kerül) vesznek részt a gyakorlati próbákon.

A lovagi iskolában lándzsahasználatot tanulnak, korhű vívóleckéket vesznek pajzzsal és karddal, íjászkodnak és megismerkednek a kopjahasználat művészetével is.

A királylány képző körben saját színes, vászon pénzerszényüket hímzik ki gyönyörű, ősi tulipános motívumokkal, csinos karkötőket szőnek szövőkereteiken, illetve tánclépéseket tanulnak a vasárnap esti bálra.

A fehér csuhákat is háromszor kell magukra öltsék táborunk lakói. Egy órában kalligráfiát tanulnak és kódexlapokat másolnak, máskor gyertyákat öntenek, mártanak és csavargatnak méhviaszból, majd kis kosárkát is készítenek peddignádból. Ezalatt folyamatosan zsolozsmázva még az Angyali üdvözlet latin eredetijét is megtanulják.

A foglalkozások alatt különösen, de a tábor során bármikor szerezhetnek “pénzjutalmat” vármegyéjük számára az aktív, ügyes, vagy éles eszű résztvevők. Táboraink mindig különleges “valutában” számolják a jutalompontokat. Erre a célra használtunk mi már lyukas garast (csavaralátét), Fabatkát (seprűnyélkorong), de vertünk igazi rézpénzt és nyomtattunk Kossuth bankókat is. Tavaly faragott és festett sótallérokat készítettünk, idén eredeti mintával ellátott “ezüst” dénárokat és obulusokat “verünk”. Az egyházi tizedet és a vásárvámot is ebben szedjük majd.

Természetesen megrendezzük az elmaradhatatlan éjszakai túrát bátorságpróbával, s ha a felhő-helyzet engedi, folytatjuk “Történelmünk a csillagokban” című előadásunkat is, amit a fűben hanyatt fekve hallgatunk a lézerfénnyel megmutatott csillagképekről és azok magyar történelmi vonatkozásairól.

Terveink szerint erre a táborra 3D nyomtatóval, zománcfestéssel és más technikákkal, ügyes kézműveseink készítenek egy Szent Korona “másolatot” is, aminek őrzése a három vármegye delegáltjainak egyik fontos feladata lesz.

Amikor azonban a leggondosabban megszervezett koronaőrség ellenére az valahogy mégis eltűnik, őrült hajsza és nyomozás veszi majd kezdetét. Az egyre bonyolódó ügy már a fél napig tartó csapatjáték történéseibe fogja vinni a korona visszaszerzésében versengő vármegyéket.

A csapatjátékok során szükség lesz az addig megszerezhető összes tudásra, készségre és bátorságra. Csúcspontja a lovagi torna, melynek végén a bajnoknak lehetősége nyílik…vagy lehet, hogy mégis inkább az útszéli boszorkányra kellett volna hallgatni? A fordulatos és erőt próbáló kalandok végén a hősiességüket bizonyító várjobbágyainkat lovaggá üti a nádorispán, majd az apát áldásától kísérve kezdetét veszi a nagy lakoma.

A zenés, három fogásos, korhű jelmezes felszolgálókkal megtartott lakoma után pedig a bál következik, aminek nyitótáncát a királylányképzőben megtanult lépésekkel mutatják be gyermekeink, melegséget hozva minden szülői szívbe.

Táborzáró ünnepségünkön felismerjük, hogy ugyan lehetnek gazdagabb és szegényebb vármegyék, mi mégiscsak egy nemzet vagyunk, közösek értékeink és céljaink is, erősek is csak együtt lehetünk.

A nagy összeborulást, közös himnuszéneklést, zászlólevonást követően, mintegy, a felgyülemlett energiákat levezető, közös kirándulásként ellátogatunk a közeli, Puzzlewood nevű, elvarázsolt erdőbe, hogy élményeinket a mohos kősziklák és fatörzsek árnyékában, a sok középkori film forgatásának helyszínt adó gyönyörű környezetben hagyjuk ülepedni kicsit a XXI. századba való kényszerű visszatérés előtt.